Kontakty

Adresa:

Pro-NET s.r.o.

Rajecká 17

010 01 Žilina

Mobil.:  +421 949 272 500

Tel:  +421-041/20 28 962

E-mail: pro-net@pro-net.sk

Konateľ :

Ing. Rastislav Tokarčík

E-mail: tokarcik@pro-net.sk

Tel: +421-041/2028962

Mobil: +421 948 017 471

Fakturačné údaje:

Pro-NET s.r.o.

Rajecká 17, 010 01 Žilina

IČO: 47 667 826

DIČ: 2024021208

IČ DPH: SK2024021208

Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina

Odd.: Sro, Vložka č. 61834/L

Bankový spojenie: 

Číslo účtu: 2700540429/8330 FIO Banka

IBAN: SK4383300000002700540429

BIC kód: FIOZSKBAXXX