Referencie

Elektroinštalácie

 • Výrobná hala Euro Cola s.r.o. Trnava – rekonštrukcia elektroinštalácie, rozvádzačov a bleskozvodu
 • Rodinné domy Žilina a okolie – elektroinštalácia domu, NN prípojka, bleskozvod, revízia EZ
 • Rekonštrukcia elektroinštalácií v bytoch
 • Revízie elektroinštalácií  a EZ do 1000V – výrobné priestory, budovy, domy, byty
 • Považské múzeum Žilina – Expozícia Radenov dom Čičmany – kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia
 • Aula VŠ sv. Alžbety Žilina – osvetlenie a elektroinštalácia
 • Beskydnet ISP – výstavba NN prípojok k vysielačom
 • Servis a údržba elektroinštalácie v objekte SDB Žilina

Dátové siete

 • ZOC MAX Žilina – rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v obch. centre
 • Vys. škola sv. Alžbety – budova SDB – štruktúrovaná dátová kabeláž v objekte
 • Rodinné domy Žilina a okolie – štruktúrovaná kabeláž, TV rozvody,
 • Penzión HanKook Brodno – štruktúrovaná kabeláž, rozvody TV, bezdrôtová WiFi sieť
 • Mraziarne Ryba Žilina s.r.o. – optické prepojenie budov, štruktúrovaná kabeláž
 • ExtremePark Žilina – rozvody ovládania dverí a turniketov, štruktúrovaná kabeláž

Telekomunikácie

 • Bytový dom The CUBE Žilina – dátové rozvody pre poskyt. internetového pripojenia
 • HMZ Rádiokomunikácie s.r.o. – výstavba a údržba siete
 • Mraziarne Ryba Žilina s.r.o. – prekládka telefónneho vedenia medzi budovami

EZS / CCTV / AUDIO