Riešenia

Obhliadka a vypracovanie ponuka

Po dohode s klientom vykonáme obhliadku, navrhneme vhodné riešenie a vypracujeme cenovú ponuku.

Príprava projektovej dokumentácie

Vypracujeme kompletnú projektovú dokumentáciu k dohodnutému dielu

Realizácia a servis

Vykonáme elektromontážne, inštalačné a servisné práce. Vykonáme tiež údržbu alebo výmenu zariadení.

Revízia a certifikácia

Vykonáme a vypracujeme revíznu správu na elektrické zariadenia, inštalácie a bleskozvody