ELEKTROINŠTALÁCIE

Realizujeme profesionálne elektroinštalácie bytov, domov a priemyselných objektov. Poskytne Vám komplexné služby v oblasti montáže elektrických rozvodov. Zabezpečujeme služby v oblasti projektovania, montáže elektrických rozvodov a revízií. Radi Vám poradíme pri výbere vhodných materiálov a zariadení. 


V oblasti elektromontáži poskytujeme tieto služby:

Domové elektroinštalácie:

 • Kompletnú elektroinštaláciu bytov a rodinných domov
 • Projektovanie a revízia elektroinštalácií (do 1000V a bleskozvodov)
 • Systémy inteligentných elektroinštalácií
 • Opravy a údržbu elektrických rozvodov
 • Bleskozvody a uzemnenia
 • Výrobu elektrických rozvádzačov
 • Dodávku a montáž interiérových a exteriérových svietidiel (klasické, úsporné, LED)
 • Realizácie prípojok NN
 • Projekty a revízie EZ

Priemyselné  elektromontáže:

 • Osvetlenie priemyselných objektov
 • Rozvody pre technológie a technické zariadenia strojov
 • Opravy a údržbu elektrických rozvodov
 • Bleskozvody a uzemnenia
 • Výrobu elektrických rozvádzačov
 • Realizácie prípojok NN
 • Záložné zdroje a agregáty
 • Rozvody pre MaR
 • Projekty a revízie EZ